Meyton kort lyn forklaring.

Select target: Før skud kan man vælge skivetype – tryk ikke på den under gældende skud.  Der skal altid stå S venstre øverst ellers er udregning ikke korrekt.

 

Piletaster: Spole frem/tilbage til tidligere skud, ved langt tryk på højre pil kommer der en popup med print – print bekræftes ved tryk på rød knap.

Rød knap: Start på gældende skud. Bemærk efter første skud, kan der ikke vendes tilbage til prøveskud.

Grøn knap: Nulstille prøveskive.

Target zoom: Zoom knap, bare tryk til ønsket størrelse er der.

Det er prøveskud når der er en sort trekant vist øverst i højre hjørne af skærmen.